Nabídka pojištění:

Pojištění podnikatelů a průmyslu

pojištění movitého a nemovitého majetku
pojištění odpovědnosti vyplývající z činnosti firmy
pojištění regresu zdravotních pojišťoven
pojištění odpovědnosti za výrobek
pojištění odpovědnosti managementu a statutárních zástupců společnosti
pojištění pohledávek
pojištění elektronických dat
pojištění přerušení provozu firmy
pojištění odpovědnosti zaměstnanců z výkonu povolání
pojištění přepravy a nákladu
pojištění montáže
pojištění elektroniky
cestovní pojištění

Pojištění osob

Životní pojištění
Úrazové pojištění
Důchodové pojištění
Pojištění dětí a mládeže
Pojištění ušlého výdělku

Pojištění majetku občanů

Pojištění domácnosti
Pojištění obytných budov
Pojištění odpovědnosti za škodu
Havarijní pojištění motorových vozidel
Cestovní pojištění a asistenční služby

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem motorového vozidla

Další druhy a typy pojištění Vám zprostředkujeme a nabídneme přesně dle Vašeho přání